Informácie o projekte

Zvoľte predpokladaný termín realizácie Vášho projektu.
Zvoľte formu nacenenia podľa zložitosti Vášho projektu a presnosti požadovanej v kalkulácii.
Pre Windows vo formáte .jpg, .jpeg, .png, .gif, .dwg, .pdf, .doc, .xls, postačuje aj nákres, náčrt, scan a pod.
Maximálna veľkosť 10 MB. Väčší súbor nebude odoslaný.

Pozn.: Vzhľadom na komplexnosť problematiky naceňovania zateplenia podkrovia, Vás v prípade Vášho záujmu budeme telefonicky kontaktovať alebo Vás osobne navštívime a bezplatne poskytneme odborné poradenstvo.