Sadrokartónové systémy suchej vnútornej výstavby sú určené pre širokú oblasť použitia v interiéroch. Okrem iného je ich možné využiť na montáž podhľadov a podkrovných konštrukcií. Konštrukcie obkladov stropov slúžia predovšetkým na zakrytie prípadných poškodených miest existujúceho stropu alebo nahrádzajú omietku. Zavesené podhľady navyše umožňujú zníženie stropu. Tieto konštrukcie slúžia aj na vytvorenie priestoru pre vedenie potrebných inštalácií ako napr. elektrorozvody, klimatizácia, systémové a komunikačné rozvody atď. Spojením s minerálnou vlnou ako izoláciou, dosiahneme výrazné zlepšenie tepelnoizolačných vlastností miestnosti. Nasadenie špeciálnych akustických dosiek zase umožňuje výrazné zlepšenie akustickej pohody v miestnosti.

Sadrokartónový podhľad

Základnými výhodami systémov na montáže podhľadov sú:

  • rýchly postup stavby (bez dlhých technologických prestávok)
  • suchý proces výstavby (bez zanášania vlhkosti do existujúcich konštrukcií)
  • ľahká opracovateľnosť
  • dobré akustické vlastnosti a regulácia doby dozvuku (ozveny)
  • zvýšenie požiarnej odolnosti
  • udržiavanie vnútornej mikroklímy (regulácia pomeru vlhkosti vo vzduchu)
  • splnenie požadovaných stavebno-fyzikálnych nárokov
  • ekonomická efektivita