Prestavba nevyužitých podkrovných priestorov ponúka možnosti rozšírenia či získania nových obytných miestností. Zateplenie podkrovia je výborný spôsob ako rýchlo a lacno získať potrebné priestory na bývanie. V niektorých prípadoch prestavby podkrovia alebo pri prácach charakteru prestavby nie je potrebné stavebné povolenie. Vstavané povaly zahrňujú horizontálne, šikmé a vertikálne obvodové konštrukcie obytného podkrovia. Pre výstavbu obytných podkroví sú sadrokartónové systémy a konštrukcie ideálnym riešením. Sadrokartónové systémy s kombináciou sadrokartónových dosiek s akustickými vlastnosťami a kvalitnej tepelnej izolácie spĺňajú všetky požiadavky ekonomicky efektívnej výstavby a vysokého komfortu bývania. Jednotlivé miestnosti je možné bezprostredne po dokončení výstavby obývať. Všetky požiadavky na protipožiarnu odolnosť sú použitím sadrokartónových systémov splnené.

Sadrokartónové podkrovie

Základnými výhodami pre obytné podkrovia (zateplenie podkrovia) sú:

  • nízka hmotnosť sadrokartónovej konštrukcie
  • rýchly postup stavby (bez dlhých technologických prestávok)
  • suchý proces výstavby (bez zanášania vlhkosti do existujúcich konštrukcií)
  • ľahká opracovateľnosť sadrokartónových stien
  • rovinnosť sadrokartónových konštrukcií
  • nepriezvučnosť sadrokartónového systému
  • udržiavanie vnútornej mikroklímy (regulácia pomeru vlhkosti vo vzduchu)
  • splnenie požadovaných stavebno-fyzikálnych nárokov, hlavne tepelnej izolácie
  • ekonomická efektivita sadrokartónových systémov