Sadrokartónové systémy suchej vnútornej výstavby sú určené pre širokú oblasť využitia v interiéroch, a to tak v novostavbách, ako aj pri rekonštrukciách a pri opravách bytových, občianskych a priemyselných stavieb. Okrem iného je možné sadrokartónové systémy využiť aj na montáž sadrokartónových priečok a pre sadrokartónové obklady stien.

Sadrokartónové konštrukcie priečok (sadrokartónová priečka) slúžia predovšetkým k členeniu interiérov na jednotlivé miestnosti, ale taktiež k vedeniu potrebných inštalácií. Sadrokartón ako aj sadrokartónová priečka spĺňa ako estetické, tak aj stavebno-fyzikálne požiadavky, ktoré sú na nich kladené.
Požiaru odolné sadrokartónové systémy (priečky) posúvajú limitovanú výšku vertikálnych sadrokartónových konštrukcií z doterajších desiatich metrov na neuveriteľných 15,46 m. Tieto výškové sadrokartónové konštrukcie priečky nachádzajú uplatnenie v skladových a montážnych halách, priemyselných objektoch či v stále obľúbenejších super a hypermarketoch, kde boli až doteraz pri výstavbe používané výhradne klasické technológie, založené na mokrých procesoch, ktoré do značnej miery predlžovali a predražovali výstavbu (technologické prestávky vplyvom mokrých procesov, nutnosť vykonávania základových pásov, atď.). V priestoroch kde sú zvýšené akustické nároky je možné použiť špeciálnu sadrokartónovú akustickú dosku, ktorá má okrem výborných akustických vlastností aj zvýšenú požiarnu odolnosť. Pohodlie výbornej akustiky Vám môže priniesť práve nová modrá akustická doska.

Sadrokartónová priečka