Sadrokartónové konštrukcie obkladov stien sa delia na tri základné skupiny. Jedná sa o tzv. „suchú omietku”, kde je omietka nahradená nalepením sadrokartónových dosiek alebo špeciálnych dosiek (dosky s nakašírovanou vrstvou izolácie) na existujúcu konštrukciu. Druhou skupinou sú tzv. predsadené steny spriahnuté, kde je použitá konštrukcia z profilov, ktorá je spojená so stávajúcou stenou. Poslednou možnosťou sú tzv. voľné stojacie predsadené steny. Sadrokartónové predsadené steny tvoria povrchovú úpravu muriva. Je možné s nimi prevádzať prípadné zateplenia interiéru (článok zateplenie podkrovia) či k vedeniu potrebných inštalácií. Predsadené steny zo sadrokartónu sú výhodné pre estetické vylepšenie stávajúcich povrchov, zvýšenie hodnôt tepelno-izolačných vlastností a nepriezvučnosti stien, prípadne pre vytvorenie medzipriestoru pre vedenie inštalácií.
Jednoduché či viacnásobné opláštenie tvoria sadrokartónové dosky RB (A), pri vyšších požiadavkách na požiarnu odolnosť sadrokartónové dosky RF (DF). Pre priestory so zvýšenou vzdušnou vlhkosťou sú určené impregnované sadrokartónové dosky RBI (H2) alebo je možné použiť aj impregnovanú protipožiarnú sadrokartónovú dosku RFI (DFH2). V prípade lepenia sadrokartónových dosiek sa používajú iba dosky RB a RBI, lepené konštrukcie nemajú schválenú požiarnu odolnosť.
V priestoroch kde sú zvýšené akustické nároky je možné použiť špeciálnu sadrokartónovú akustickú dosku MA (DF), ktorá má okrem výborných akustických vlastností aj zvýšenú požiarnu odolnosť. Pohodlie výbornej akustiky Vám môže priniesť práve nová modrá akustická doska

Sadrokartónová predsadená stena