Ambulancie s röntgenovým (RTG) zariadením si vyžadujú stavebné odtienenie (zachytenie) žiarenia k susediacim priestorom. Pravidlá pre realizáciu stavebnej ochrany proti RTG žiareniu (užitočné žiarenie a rušivé žiarenie) sú stanovené v norme DIN 6812. Základ všetkých stavebných opatrení na ochranu pred RTG žiarením tvorí schéma ochrany proti RTG žiareniu, ktorú musí vyhotoviť výrobca RTG zariadenia. Hrúbka potrebnej ochrannej vrstvy závisí od napätia použitého typu prístroja (v závislosti od lekárskeho použitia) a udáva sa pre olovo, ktoré slúži ako tieniaci (ochranný) materiál. Čím vyššie je napätie, tým väčšia je potrebná hrúbka vrstvy olova.Pre návrh ochranných vrstiev z iných materiálov sa ochranný účinok udáva ako ekvivalent olova. Ekvivalent olova materiálu udáva k akej hrúbke olova v mm je tieniaci účinok materiálu rovnocenný. Údaje o ekvivalentoch olova rôznych materiálov sú uvedené napr. v norme DIN 6812.

V minulosti sa používali v nemocniciach a lekárskych ambulanciách za účelom ochrany proti RTG žiareniu ťažké betónové dielce. Dnes je ich možné jednoducho, racionálne a flexibilne nahradiť systémami Knauf určenými na ochranu pred RTG žiarením. Systémy na ochranu proti RTG žiareniu Knauf nachádzajú uplatnenie v oblasti RTG diagnostiky a RTG terapie nižšieho výkonu. Ochrana proti žiareniu je zabezpečená formou tieniacich, uzatvorených stavebných dielov so špecifickými ekvivalentmi olova použitých materiálov.Sadrokartónové dosky opatrené olovenou vrstvou, ktoré sa doteraz používali, sú náročné na spracovanie v dôsledku ich vysokej hmotnosti a pri realizácii si vyžadujú najvyššiu opatrnosť, aby konštrukcie boli namontované úplne bez škár.