Podobnú otázku si položil už asi každý kto sa so sadrokartónovými konštrukciami stretol, alebo nad nimi aspoň uvažoval. A niekto možno aj na základe obáv zavrhol sadrokartón a použil iné materiály. V tomto článku sa dozviete, že nie je treba sa obávať, nakoľko existujú overené riešenia, ktoré dokážu ukotviť do sadrokartónu aj tie najťažšie bremená.
Na ľubovolnom mieste steny opláštenej sadrokartónovými doskami Rigips je možné pripevňovať dodatočné zaťaženie. Či už je to obrázok, polička, lampička alebo dokonca aj horná skrinka kuchynskej linky. Na každý účel a hmotnosť vešaného predmetu je potrebné zvoliť vhodnú dosku a pripevňovací prostriedok tak, aby mal dostatočnú únosnosť v danej konštrukcii. Na pripevnenie ľahkého obrázku postačí jednoducho zatlčený klinec.
Ťažšie predmety je možné zavesiť na niektorú z vybraných špeciálnych hmoždiniek.
Zavesenie ťažkých konzolových bremien (napr. zariaďovacie predmety sanitárnej techniky, ohrievače vody a pod.) vyžadujú konštrukčné úpravy a prípadné zosilnenie samotnej konštrukcie steny, preto túto činnosť je vhodné ponechať na realizačnú firmu a zvážiť umiestnenie ešte pred realizáciou sadrokartónových konštrukcií, aby bolo možné dané miesta predpripraviť. Pri vešaní alebo pripevňovaní dodatočného zaťaženia však musíme brať ohľad na lokálnu únosnosť dosky alebo celkovú nosnosť steny.
Zavesenie horných skriniek kuchynskej linky: Pri priečke opláštenej sadrokartónovou doskou hrúbky 12,5 mm je potrebné horné skrinky kuchynskej linky kotviť cez dosku priamo do konštrukčného profilu Pri priečke opláštenej doskami Rigidur hrúbky 12,5 mm možno horné skrinky kuchynskej linky zavesiť pomocou vhodnej hmoždinky priamo do opláštenia. Na takúto hmoždinku je možné totiž zavesiť až 80 kg.