Technológia ECOSE je revolučná, nová, prírodná spojivová technológia bez formaldehydu, pri ktorej sa používajú rýchlo obnoviteľné materiály namiesto petrochemikálií. Znižuje sa množstvo energie potrebnej na výrobu, táto technológia je šetrnejšia k životnému prostrediu. Technológia ECOSE bola vyvinutá na izoláciu z minerálnej vlny, ale ponúka rovnaké potenciálne výhody pre ostatné výrobky, pri ktorých je výhodou náhrada živice. Premenou prírodných organických materiálov na interný polymér pomocou patentovaného postupu technológie ECOSE sa vytvára obzvlášť silné spojivo, ktoré spojuje častice alebo napríklad vlákna izolačnej minerálnej vlny. Tento revolučný vedecký vynález eliminuje súčasti tradičných spojív – formaldehyd a fenol.

Unifit 032

Súčiniteľ tepelnej vodivosti
λ = 0,032 W/mK
Trieda reakcie na oheň
A1
Použitie
Unifit 032 (TI 132 U) s ECOSE® Technology je predurčený na aplikáciu do šikmých striech ako tepelnoizolačná výplň krokiev strešného plášťa, prevažne do miest so zvýšenými nárokmi na tepelnotechnické vlastnosti konštrukcie a rovnako do šikmých strešných konštrukcií nízkoenergetických a pasívnych domov.

Unifit 034

Súčiniteľ tepelnej vodivosti
λ = 0,034 W/mK
Trieda reakcie na oheň
A1
Použitie
Unifit 034 s ECOSE® Technology je predurčený na aplikáciu do šikmých striech ako tepelnoizolačná výplň krokiev strešného plášťa, prevažne do miest so zvýšenými nárokmi na tepelnotechnické vlastnosti konštrukcie a rovnako do šikmých strešných konštrukcií nízkoenergetických a pasívnych domov.

Unifit 035

Súčiniteľ tepelnej vodivosti
λ = 0,035 W/mK
Trieda reakcie na oheň
A1
Použitie
Unifit 035 vyrobený z minerálnych sklenených vlákien je určený najmä na použitie v interiéri. Odporúča sa pre aplikáciu do šikmých striech. Dobre sa aplikuje medzi jednotlivé krokvy strešného plášťa. Z vonkašej strany musí byť nad týmto izolantom difúzna fólia, ktorá zabráni prenikaniu vlhkosti do izolačného materiálu a zároveň dovolí odvetrať prípadnú vlhkosť. Vnútorný obklad v miestnosti môže byť sadrokartón, drevený obklad alebo iný materiál vhodný a určený do týchto priestorov. Tento výrobok má dostatočnú tuhosť a dobre drží svoj tvar. S materiálom sa veľmi dobre pracuje, jeho špeciálne značenie „+” umožňuje nenáročný odpočet potrebného rozmeru a následne jednoduché rezanie.

Unifit 037

Súčiniteľ tepelnej vodivosti
λ = 0,037 W/mK
Trieda reakcie na oheň
A1
Použitie
Unifit 037 s ECOSE® Technology je predurčený na aplikáciu do šikmých striech ako tepelnoizolačná výplň krokiev strešného plášťa, prevažne do miest so zvýšenými nárokmi na tepelnotechnické vlastnosti konštrukcie a rovnako do šikmých strešných konštrukcií nízkoenergetických domov.

Unifit 039

Súčiniteľ tepelnej vodivosti
λ = 0,039 W/mK
Trieda reakcie na oheň
A1
Použitie
Izolačný materiál Unifit 039 (TI 140 U) vyrobený z minerálnych sklenených vlákien je určený najmä na použitie v interiéri. Odporúča sa aplikácia do šikmých striech. Dobre sa aplikuje medzi jednotlivé krokvy strešného plášťa. Z vonkajšej strany je nutné použiť difúznu ochrannú fóliu, ktorá zabraňuje prípadnej vlhkosti vniknúť dovnútra a umožňuje vlastnému materiálu odvádzať prípadnú vlhkosť. Zo strany interiéru musí byť použitá parotesná fólia, ktorá zabraňuje vniknutiu interiérovej vlhkosti dovnútra izolačného materiálu. Vnútorný obklad v miestnosti môže byť sadrokartón, drevený obklad alebo iný materiál vhodný a určený do týchto priestorov. Špeciálne značenie „+” umožňuje nenáročný odpočet potrebného rozmeru a následne jednoduché rezanie.