JUTAFOL N AL 170 – odporúčaný materiál.
JUTAFOL N AL 170 je vysoko parotesná fólia s reflexnou alumíniovou vrstvou na polyolefínovej fólii s výstužnou mriežkou. JUTAFOL N AL 170 zabraňuje prenikaniu vodných pár z vnútorného priestoru objektu do tepelných izolácií a je možné ju použiť aj v šikmých a rovných strechách, alebo v zvislých konštrukciách stien. JUTAFOL N AL 170 sa používa v kombinácii s podstrešnou difúznou fóliou z vonkajšej strany tepelnej izolácie. Cez difúznu podstrešnú fóliu je tak možné aby bolo odvedené viacej vodných pár, ako ich môže cez parozábranu do tepelnej izolácie preniknúť a zamedzí sa tak tvorbe spontánnej kondenzácie vo vnútri tepelnej izolácie a jej funkčnosť zostane plne zachovaná. JUTAFOL N AL 170 má extrémne vysoké parotesniace vlastnosti. JUTAFOL N AL 170 zaisťuje úplnú vetrotesnosť konštrukcie. Reflexná vrstva odráža sálavé teplo späť do vnútorného priestoru a šetrí tak energiu na vykurovanie.
JUTAFOL N AL 170 sa aplikuje horizontálne alebo vertikálne na vnútornú stranu tepelných izolácií. Jednotlivé pásy fólie a všetky napojenia po dĺžke je nutné prelepiť lepiacou páskou určenou na lepenie parozábrany. Tá zaistí parotesný spoj ako aj lepší vzhľad spoju. Napojenie na pórovité materiály (napr. omietka) sa realizuje pomocou tmelu na lepenie parozábrany. Všetky otvory a napojenia (steny trámy, komín atď.) musia byť vzduchotesne ošetrené materiálom a technológiou na to určeným. Tesniace pásky zaistia parotesnosť a vetrotesnosť a zabránia tak prieniku vodných pár do tepelných izolácií. Aj otvor veľkosti niekoľkých milimetrov dokáže po niekoľkých rokoch úplne znehodnotiť izoláciu, krov a materiály použité nad parozábranou. Pre vylepšenie reflexných vlastností parozábrany je odporúčané medzi fóliou a sadrokartónovým podhľadom vytvoriť uzavretú vzduchovú medzeru 4 – 6 cm (pokiaľ to stavba umožňuje).
JUTAFOL N 110.
JUTAFOL N je viacvrstvová polyolefínová parozábrana spevnená perlinkovou mriežkou. Vyrába se v čírej farbe. JUTAFOL N zabraňuje prenikaniu vodných pár z vnútorného priestoru objektu do tepelných izolácií, je možné ju použiť aj v šikmých a rovných strechách alebo v zvislých konštrukciách stien. JUTAFOL N sa používa v kombinácii s podstrešnou difúznou fóliou z vonkajšej strany tepelnej izolácie. Cez difúznu podstrešnú fóliu je tak možné aby bolo odvedené viac vodných pár, ako ich môže cez parozábranu do tepelnej izolácie preniknúť a zamedzí sa tak tvorbe spontánnej kondenzácie vo vnútri tepelnej izolácie a jej funkčnosť zostane plne zachovaná.
JUTAFOL N sa aplikuje horizontálne, alebo vertikálne na vnútornú stranu tepelných izolácií. Jednotlivé pásy fólie a všetky napojenia po dĺžke je nutné prelepiť lepiacou páskou určenou na lepenie parozábrany. Napojenie na pórovité materiály (napr. omietka) sa realizuje pomocou tmelu na lepenie parozábrany. Všetky otvory a napojenia (steny trámy, komín atď.), musia byť vzduchotesne ošetrené materiálom a technológiou na to určeným. Tesniace pásky zaistia parotesnosť a vetrotesnosť a zabránia tak prieniku vodných pár do tepelných izolácií. Aj otvor veľkosti niekoľkých milimetrov dokáže po niekoľkých rokoch úplne znehodnotiť izoláciu, krov a materiály použité nad parozábranou.
ZDROJ: juta.cz