Vo väčšine budov sa nachádza mnoho priestorov, ktoré sú do nejakej miery zatažené vlhkom alebo vodou. Pre každý takýto priestor a každú úroven zaťaženia vlhkosťou a vodou je potrebné zvoliť vhodné riešenie. Podľa čoho sa však riadit, ked je prakticky nemožné dopredu stanoviť presnú úroven vzdušnej vlhkosti, množstvo vody alebo čas, počas ktorého bude voda pôsobit na konštrukcie? Z dlhodobých pozorovaní stavieb a z praktických skúseností sa ukazuje, že najlepším prístupom je posúdenie účelu a využitia daného priestoru. V dole uvedenej tabulke je uvedená klasifikácia priestorov z pohľadu zaťaženia vlhkosťou a vodou.

Prečo uprednostniť suchú výstavbu pred tradičnou?
• pretože SUCHÁ je RÝCHLEJŠIA
absencia vody pri výstavbe podstatne skracuje čas výstavby, keďže sa skracujú technologické prestávky
• pretože SUCHÁ je PRIESTOROVO ÚSPORNÁ
pri porovnateľných parametroch konštrukcií je možné ušetriť na podlahovej ploche
• pretože SUCHÁ je ĽAHŠIA
suchá výstavba znižuje nároky na nosnosť vodorovných konštrukcií, čo vedie k finančným úsporám

Doteraz používané systémy sa doplnili o špeciálne stavebné dosky Glasroc H OCEAN. Tieto dosky sú zvlášť vhodné na použitie v kategóriách priestorov B a C s trvalým výskytom vlhkosti, ako sú napríklad haly plaveckých bazénov, verejné sprchy, wellness centrá a pod. Vysoká vlhkosť v interiéri je jednou z hlavných príčin vzniku, rastu a rozmnožovania plesní. Ak zdroje vlhkosťi z interiéru nemožno odstrániť, je potrebné na výstavbu použit taký stavebný materiál, ktorý plesniam nedovolí vyrásť. A práve takým materiálom je stavebná doska Glasroc H OCEAN. Neobsahuje žiadny organický komponent, ktorý by mohol predstavovať živnú pôdu pre plesne. Odolnosť dosky Glasroc H OCEAN voči vode zaisťuje okrem impregnácie sadrového jadra aj povrchová sklená rohož, opatrená ochranným vodoodpudivým náterom. Doska Glasroc H OCEAN teda chráni pred nadmernou vlhkosťou a vodou celú stavebnú konštrukciu.
Technológia výroby stavebnej dosky Glasroc OCEAN namiesto bežného sadrokartónového papiera používa sklenú rohož opatrenú špeciálnou vodoodpudivou úpravou. Vdaka nej dosky odolávajú vlhku a plesniam výrazne lepšie než bežné impregnované sadrokartónové dosky.