Na prvý pohľad iba veľkosťou a farbou kartónu sa líšiaca sadrokartónová doska hr. 12,5 mm je tak trochu vlk v rúchu baránka, ktorého akustické výkony umlčí nejedného pochybovača. Silentboard je špeciálna akustická a zároveň protipožiarna doska s vysokou objemovou hmotnosťou 1450 kg/m3, ktorá si však aj napriek tomu zachovala svoju ohybovú tuhosť – je schopná sa pre oko nepoznateľne pri akustickom tlaku vlniť a takto veľmi účinne pohlcovať akustickú energiu. Vďaka kombinácii vysokej hmotnosti a nízkeho modulu pružnosti ponúka konštrukcia s touto doskou nielen vynikajúce hodnoty váženej vzduchovej nepriezvučnosti, ale hlavne posúva pre každú konštrukciu kritickú koencidenčnú rezonančnú frekvenciu mimo pre ucho najcitlivejšie pásmo od 100 do 3150 Hz. Koencidenčná a rezonančná frekvencia predstavuje frekvenciu, pri ktorej u skladaných konštrukciách dochádza k prepadu izolačného účinku. Pre používateľov konštrukcia Silentboard zaisťuje takmer úplne ticho bez ohľadu na správanie susedov. Z dosiek Silentboard je tak možné realizovať štíhle konštrukcie predsadených stien, priečok, alebo podhľadov. Montážne sú však tieto konštrukcie porovnateľne nenáročné ako u bežných sadrokartónových dosiek (len dosky sú ťažšie). Predsadené steny zo Silentboardom tak ponúkajú zlepšenie vzduchovej nepriezvučnosti podľa konštrukcie od 16 do 25dB, ale v rozsahu Rw, heavy 65-4000 dB !

Priečky zo Silentboardom ponúkajú hodnotu váženej vzduchovej nepriezvučnosti Rw pre priečky:

 • K W111 ( 1×12 , 5 mm ) OD 56 to 60 dB
 • K W112 ( 2 x 12,5 mm ) OD 65 to 69 dB , s použitím MW profilu dokonca 72dB
 • K W115 ( 2 x 12,5 mm ) dokonca 73 dB

Podhľady so Silentboardem ponúkajú pre ľahké drevené STROPY s plávajúcou podlahou váženú hodnotu vzduchovej nepriezvučnosti až 72dB váženú hladinu krokového hluku Lnw iba 42 dB ! Toto sú hodnoty, keď aj deti skákajúce Vám nad hlavou už jednoducho nepočujete ani v nízkych frekvenciách a získate lepšie izolačné schopnosti, ako je tomu u plných betónových stropov. Kombinácia priestorovo úsporných riešení a špeciálnej akustickej izolácie je pritom nesmierne účinná a ako stvorená na rekonštrukcie, kde má ticho liečiť.

Sadrokartónová doska typu DF pre nadštandardnú akustickú izoláciu (pre špeciálne akustické aplikácie).

Knauf Silentboard je sadrokartónová doska typu DF (podľa STN EN 520).Vďaka špeciálne modifikovanému sadrovému jadru ponúka najvyššie dosiahnuteľné akusticko-izolačné vlastnosti. Základnou akustickou výhodou konštrukcií suchej výstavby s doskou KNAUF Silentboard je priaznivé posunutie koincidenčnej frekvencie fgr do vyššieho frekvenčného pásma (vďaka zvýšenej ohybnosti dosky) a posunutiu rezonančnej frekvencie Fres do nižšieho frekvenčného pásma vďaka vysokej plošnej hmotnosti.

Oblasť použitia:
Novostavby:

 • priečky (s vysokými akustickými parametrami a minimálnou zastavanou šírkou)
 • zavesené a samonosné podhľady (pre masívne i drevené stropy)
 • predsadené steny
 • medzibytové a špeciálne akustické priečky

Rekonštrukcie a sanácie:

 • zlepšenie nepriezvučnosti existujúcich sadrokartónových priečok – pridaním opláštenia
 • zlepšenie nepriezvučnosti existujúcich stien – s použitím predsadenej steny
 • zníženie hlučnosti stropných konštrukcií – pre masívne aj drevené stropy

Použitie systému Silentboard:

 • pre kancelárie (pre firemné jednania)
 • pre posluchárne (pre nerušené počúvanie – eliminácie hluku z okolitých miestností)
 • pre terapeutické miestnosti (pre komfort a účinnosť liečby)
 • pre zvukové štúdiá – televízne, nahrávacie vysielacie (pre odstránenie hluku z pozadia)
 • na odstránenie priemyselných zdrojov hluku (pre utlmenie hluku aj pri hlbokých frekvenciách)
 • pri rekonštrukciách drevených stropov
 • na zlepšenie akustických parametrov existujúcich stien